BgPostsLogo
към старата версия на сайта
Quantcast

ЦЕНИ- МИТНИЧЕСКИ УСЛУГИ

alt

Процедурите по митническо оформяне са различни в зависимост от естеството и стойността на стоката.

Естество

Стойност до левовата равностойност на

Вид митническа декларация

Дължими държавни вземания

Пощенска цена за услугата Митническо представителство в лв. с ДДС

Изисквани документи от клиента

Ел.търговия – пазарувани по интернет стоки с произход трета страна

150 евро с IOSS

/ Схема за внос на едно гише (IOSS)/

Н7

не

3.00 /за пратки пристигнали в страната на и след 1 май 2023 г./

Не се изискват*, очаквайте пратката в пощенската станция.

150 евро без IOSS

/Специален режим/

Н7

ДДС

3.90

Не се изискват*, очаквайте пратката в пощенската станция.

от 150 до 1000 евро

Н6

ДДС и мито

16.80

Декларация съгласие;

Декларация за стойност;

Поръчка или фактура**;

Извлечение за плащане от банкова карта.

Ще бъдете уведомен, че пратката е задържана за митническо оформяне.

над 1000 евро

Н1

ДДС и мито

36.00 - за един вид стока;

9.60 за всеки следващ вид стока.

Ще ви бъдат изискани документи. Ще бъдете уведомени, че пратката е задържана за митническо оформяне.

Стоки с нетърговски характер от физическо до физическо лице

45 евро

Н7

не

3.00 /за пратки пристигнали в страната на и след 1 май 2023 г./

Не се изискват*, очаквайте пратката в пощенската станция.

от 45 евро до 150 евро

Н7

ДДС

3.90

Декларация за стойност. Ще бъдете уведомени, че пратката е задържана за митническо оформяне.

от 150 до 1000 евро

Н6

ДДС и мито

16.80

Декларация съгласие;

Декларация за стойност;

Поръчка или фактура**;

Извлечение за плащане от банкова карта***

Ще бъдете уведомени, че пратката е задържана за митническо оформяне.

* Възможно е в определени случаи да Ви бъдат изискани документи. В този случай ще бъдете уведомен, че пратката Ви е задържана за митническо оформяне.

**Поръчка от сайта, фактура или търговски документ, съпоставими с номера за проследяване на пратката, съдържащи описание, стойност на стоката, транспортни такси и застраховка, ако има такава и общ тотал.

*** Документ доказващ Вашето плащане (извлечение от банкова сметка, Pay Pal или др.)

© 2022 | Protected by reCAPTCHA