BgPostsLogo
към старата версия на сайта
Quantcast

ЦЕНИ - ТЕЛЕПОЩА

alt

ЦЕНИ ЗА УСЛУГАТА "ТЕЛЕПОЩА"

Услуга „Телепоща”

Цена в лв (с ДДС)

За пренасяне на съобщения чрез ТЕЛЕПОЩА в страната се заплаща цена:

За всяка първа страница

2.40

За всяка следваща страница по

1.50

Цени за допълнителни услуги:

„заверка на съдържанието”

8.40

„известие за доставяне”

0.72

„до поискване”

0.42

„луксозна телепоща”

Допълнително се заплаща цена на картичка

© 2022 | Protected by reCAPTCHA